Varsseveld

Welkom bij de gezamenlijke poging om de geschiedenis van Varsseveld voor 1723 beter in kaart te brengen. We hebben een groot aantal archieven digitaal gekopieerd (in totaal zo’n 3076 folio’s) en zijn nu met een team van transcribenten bezig om het archief ook toegankelijk te maken. Om u een indruk te geven van de inhoud van het archief hebben we het toegankelijk gemaakt via diverse indexen: op inventarissen, op personen, en op plaatsen. Ook op de nieuwe server is het archief beschikbaar via deze link. Als u zelf ook alle folio’s digitaal wilt hebben of wilt bijdragen aan de transcriptie dan kunt u een DVD of een download met al het beeldmateriaal ontvangen.